Slovensko  |  Zmena lokácie Education With Vision

Professional Academy Business Academy
Support Staff Academy Student Academy

Vitajte na stránkach CIBA VISION Academy for Eyecare Excellence™

Spoločnosť CIBA VISION sa snaží poskytovať očným špecialistom nadštandartnú podporu a možnosti vzdelávania. Preto je nám cťou privítať Vás na stránkach vzdelávacej akadémie pre očných špecialistov, Academy for Eyecare Excellence™.

Akadémia vznikla ako súčasť celosvetového projektu, ktorého cieľom je poskytovať očným špecialistom aktuálne klinické informácie týkajúce sa kontaktných šošoviek a starostlivosti o ne, informácie týkajúce sa prevádzkovania optickej praxe z podnikateľského hľadiska, efektívnej komunikácie s pacientami a predpisovania takých riešení zrakovej korekcie, ktoré najlepšie zodpovedajú životnému štýlu pacientov a chránia zdravie ich očí.

CIBA VISION, v snahe maximalizovať podporu pre očných špecialistov, rozdelila vzdelávacia akadémia do štyroch sekcií, ktorých cieľom je pomáhať pri úspešnom dosahovaní cieľov ako po stránke klinickej tak po stránke podnikateľskej.

Kontakt
Hľadať

NAŠE POSLANIE
Prostredníctvom novej úrovne vzdelávania pomáhame očným špecialistom poskytovať najvyššiu úroveň starostlivosti o ich pacientov.